"Profesyonellik, Ayrıntı ve Detaylarda Gizlidir" anlayışı ile "Kreatif ve Marjinal" bakış açısı sayesinde modern internet teknolojilerini etkili ve ilgi çekici tasarımlarla birleştirerek firma, kurum ve kuruluşlar için ileriye yönelik kalıcı, etkili, profesyonel ve kurumsal interaktif hizmetler sunmaktayız.
Web Sitesi Talep Formu
Web Tasarım

Web tasarım kavramı, hafife alınacak bir husus olmamakla birlikte, çok karmaşık ve hiyerarşik bir yapıya sahiptir.

Önceleri, internet ve web kavramları pek gelişmemiş konumdaydı. Şimdilerde en etkili ve güçlü yapıya sahip iletişim aracı niteliği ile hayatımıza girerek yaşantımızda kalıcı bir yer edindi.

Web ve internet sektöründeki bu gelişim ve büyümeği fark eden ve gören tüm firma, kurum ve şahıslar interneti nasıl kendilerine faydalı ve kazançlı bir şekilde kullanabilecekleri konusunda araştırmalara koyuldular, böylelikle sonuca ulaştıkları nokta, bir web sitesi edinmeleri olarak görüldü.

Böyle bir gücün farkında olan birçok işletme ve bireyler hiç vakit kaybetmeden hemen web sitesi edinme çalışmalarına başladı ve hemen bir web sitesi sahibi olmayı hedefledi, nitekim de şuan erken davrananlar milyar dolarlık servetin sahibi kişiler olmuşlardır.

Web tasarımı, bir ürünü ya da hizmeti veya bir bireyin reklam ve tanıtımını yapmak üzere veyahutsa toplumu eğitici ve öğretici çalışmalarla katkı sağlamak maksadı ile yapılacak olan interaktif çalışmaların bütününe verilen ad olarak da nitelendirebiliriz.

Web tasarımını, bir çok dalda ele alın;

1 - Web Hosting (Yer sağlama)

2 - Domain Registry (İsim tescil)

3 - Görsel tasarım

4 - Yazılım

Web sitesi tasarım bu 4 ana dalda çalışmalar yapılarak ele alınır, dört ana başlık birbiriyle bir bütünlük sağlar ve sonuç olarak yapılan çalışmalar neticesinde bir web sitesi çalışması ortaya çıkar.

Web tasarım alanında ve sektöründe faaliyet gösterecek kişi ya da şahıslar bu dört hususu tüm ayrıntıları ve incelikleri ile bilerek ve etkili şekilde kullanabilmelidir.